slider

Biztonság

kényelem

vitalitás

VÉLEMÉNY: ,,EGY TÁRSADALOM MÉRCÉJE AZ, AHOGY AZ IDŐSEIVEL BÁNIK..."

Kovács Andrea, volt ápolónő véleménye a hazai idősgondozási állapotokról

EZER SEB

A hazai idősgondozás ezer sebből vérzik. Kezdve ott, hogy az idős emberek nagyobb hányada teljesen egyedül, magára hagyatva tengődik a sokszor fűtetlen lakásban odáig, hogy az intézményes ellátásuk is korlátozott a férőhelyek hiánya miatt.A problémára megoldást jelenthetne a szociális ellátások körének bővítése, ez viszont a képzett szociális nővérek, szociális munkások és idősellátásra szakosodott gondozók csekély száma miatt a gyakorlatban kivitelezhetetlen. Vidéken néha többszáz idős emberre jut 1-2 szociális nővér, vagy képzett gondozó; hiába teljesítenek erejükön felül, sajnos a napi szintű ellátásnak akadályai vannak.

Vannak olyan, fizikailag jó állapotban lévő, önmagukat ellátni képes idős emberek, akiknek csupán olyan napi szintű segítségre volna szükségük, mint a bevásárlás, postai, hivatali ügyintézés, de vannak olyanok is, akiknek a gyógyszerbevételhez, az injekció beadásához, a napi higiéniai szükségletek kielégítéséhez volna szükségük szakértő segítségre.

GONDOK SOKASÁGA AZ IDŐSGONDOZÁSSAL

A probléma nem ott kezdődik, hogy az idős emberek nem akarnak otthonba menni, hiszen mindenkinek joga van az önálló, emberhez méltó és független élethez. Annak elismerése, hogy segítségre van szükségünk, az első lépés, melyhez viszont sajnos a háttértámogatás – ahogy azt fentebb írtam- nem megoldott. Sokszor maguk a rokonok sem együttműködőek, régi személyes sérelmek, nézeteltérések miatt hagyják magukra idős rokonaikat, de arra is van/volt példa, hogy a gondozandó személy nem hajlandó elfogadni a segítséget sem rokontól, sem hivatásos gondozótól.

Az önrendelkezés joga alapvető személyes szabadságjog, ennek sértetlenségét minden körülmények között meg kell őrizni, ez alól csak az adhat kivételt, ha a gondozandó személy teljesen magatehetetlen, fizikai vagy szellemi állapota okán alkalmatlan az önfenntartásra, ezért az önrendelkezési joga közvetve vagy közvetlenül, de az életét és/vagy környezetét veszélyezteti. Ilyen esetekben a legközelebbi hozzátartozó rendelkezhet idős rokona házi vagy intézeti ellátásáról.

BECSÜLJÜK MEG AZ IDŐSEKET

Az állami gondozóházak, idősotthonok mellett már hazánkban is elérhetőek olyan magáncégek, akiknek főprofilja az idősgondozás, ami nem keverendő a betegellátással! Sok esetben a fejekben van a probléma; sajnos többen hiszik még mindig azt, hogy a kórházi ellátás helyettesíti a hosszútávú idősgondozást és felügyeletet, ezért – nem egy esetben a kapcsolati rendszerüket felhasználva- kórházak belgyógyászati, pszichiátriai vagy elfekvő osztályára „utaltatják be” egyébkén jó fizikai és/vagy szellemi állapotban lévő idős hozzátartozóikat, ami ellen érthető okkal a gondozandó személy kézzel-lábbal tiltakozik.

Sajnos a hazai idősgondozás múltja nem örvend fedhetetlen hírnévnek, a megrázó és szomorú történeteknek vége-hossza sincs, többek között az ilyen történetekből táplálkozó félelem kíséri az idősotthonba költözés gondolatát.

LENNE MIT TANULUNK ANGLIÁTÓL

Követendő példaként az angliai idősellátást lehetne felhozni, ahol az az alapelv, hogy egy idős ember személyének integritása, önrendelkezésének megóvása a legfontosabb tényező. Ameddig csak azt a gondozandó személy fizikai és szellemi állapota megengedi, a gondozást az érintett idős ember saját otthonában végzik el, ami akár napi többórás elfoglaltságot is jelent a gondozóknak.

Angliában szintén vannak állami és magáncégek, akikkel a gondozandó személy, vagy annak legközelebbi hozzátartozója köthet ellátási szerződést. Legyen szó a mosdatásról, gyógyszerezésről, kötözésről, ház körül teendőkről, bevásárlásról, főzésről, mosogatásról, vagy pusztán szórakoztatásról – felolvasás, beszélgetés, társasjáték, szociális élet felpörgetése- a cél az, hogy az idős emberek a megszokott közegükben, otthonuk védelmében kapjanak magas szintű egészségügyi, szociális és gondozói ellátást, amennyiben állapotuk nem igényeli az állandó gondozói felügyeletet.

Ha szoros gondozói felügyeletet igényel, lehetősége van apartman-rendszerű otthonba költözni, ahol a személyes lakrészében ugyanúgy megőrizheti integritását és önrendelkezését, szükség esetén orvosi, ápolói felügyeletet is kaphat.

KÜLÖN FALVAKAT HOZTAK LÉTRE

Idősek otthona Nagy-Britanniában.

Az már a hab a tortán, hogy vannak kifejezetten idősgondozási céllal létrehozott települések, egész falvak, ahol minden azzal a kizárólagos céllal épült, hogy a településen örökjogot kiváltó személyek minden tekintetben önálló, ám gondozói, egészségügyi és szociális szempontból is védett és ellenőrzött körülmények között élhessék le életüket, akár a napi tai-chi edzéstől a gyógyszerbevételen át a személyre szabott diétán keresztül az esti színielőadásig vagy bingóversenyig.

Kis hazánkból nézve az ilyen falvak szinte nyugdíjas-paradicsomnak tűnhetnek… főleg a fűtetlen panelból.


Forrás: http://korhazisztorik.blog.hu/2017/10/12/velemeny_egy_tarsadalom_merceje_az_ahogy_az_idoseivel_banik